Zaev dhe Lika do t’i kumtojnë detajet e ligjit për gjuhën shqipe

MAQEDONIA

by Super Admin 36 Views 0

Ky web site kontrollohet dhe menaxhohet nga Media Works. Të gjitha materialet , përfshirë fotografitë, janë të mbrojtura me të drejta autoriale të Media Works. Materialet janë për shfrytëzimin private tuajin dhe për qëllime jo-komerciale. Ato nuk mund të kopjohen, riprodhohen, ripublikohen, modifikohen, transmetohen, ose distribuohen në çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake të Gazetës Categorical. Shfrytëzimi i materialeve nga ndonjë web site ose medium tjetër, pa lejen e Gazetës Categorical, është shkelje e drejtave autoriale dhe është i ndaluar, sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Digital Marketing Strategies for businesses

Comments